Az iskolába való belépés szabályait a Kormány 431/2020. (IX. 18.) rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről (továbbiakban Rendelet) 2. pontja meghatározza az alábbiak szerint:

„2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) 

a) az 5. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.(…)

 (5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

5. § (1) Az intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulón és

e) a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.”

 

2020. OKTÓBER 1-JÉTŐL csak KÖTELEZŐ TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS után lehet belépni az intézménybe.

   A testhőmérséklet-mérést érintésmentes hőmérővel fogják elvégezni az intézmény alkalmazottai, pedagógusai.

   A 37,8 0C feletti testhőmérséklet esetén a tanulót haza kell küldenünk, s erről értesítenünk kell a szülőket.