Érettségire felkészítő két éves képzés

A Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola a 2021/2022-es tanévre meghirdeti az érettségire felkészítő két (2) éves képzését NAPPALI vagy ESTI tagozaton azok számára, akik rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítéssel.

Az oktatás mindkét tagozaton ingyenes.

 Heti oktatási napok száma:

 • nappali munkarend szerint: folyamatos (öt munkanapos)
 • esti munkarend szerinti felnőttoktatáson: heti két alkalommal délutáni időpontokban.

Tantárgyak:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv (német nyelv)
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Testnevelés és sport, illetve Osztályközösség-építő program (csak a nappali tagozaton).

Az érettségi vizsga tantárgyai:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • idegen nyelv (angol vagy német),
 • matematika,
 • kötelezően választott tantárgy: amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában/szakközépiskolában szerzett, államilag elismert szakképesítés esetén a tanuló jogosult a négy kötelező tantárgy sikeres teljesítése esetén az érettségi bizonyítvány megszerzésére. Azaz az érintett tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják az érettségi bizonyítványukat.

Az oktatás megkezdésének feltételei:

 • Mindkét tagozaton (nappali és esti) az iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést igazoló szakmunkás bizonyítvány.
 • Korhatár:
  • nappali rendszerű oktatásra csak azok jelentkezhetnek, akik az idei, 2020/2021-es tanévben fejezték be szakközépiskolai tanulmányaikat, s szereztek szakmunkás-bizonyítványt.
  • esti tagozaton felső korhatár nincs.

​Kitöltött, aláírt és az iskolába eljutatott jelentkezési lap (ITT letölthető) a szakmai bizonyítvány fénymásolatával együtt (személyesen, postán, vagy elektronikusan a berg@berg-kapuvar.hu címre).