Képzések

A 2021/2022. TANÉVBEN TERVEZETT KÉPZÉSEK

Szakképző iskola

Tagozatkód

Szakképző iskolai képzések (szakképesítés, azonosító)

Képzési idő (év)

Felvehető létszám (fő)

Alkalmassági követelmény*

Ágazat

0101

Szakács 410132305

3

16

E

Turizmus-vendéglátás

0102

Pincér-vendégtéri szakember 410132304

3

16

E

Turizmus-vendéglátás

0103

Pék-cukrász 407210512

3

16

E

Élelmiszeripar

0104

Kereskedelmi értékesítő (eladó) 404161302

3

16

E

Kereskedelem

0105

Festő, mázoló, tapétázó 407320605

3

16

E

Építőipar

0106

Ipari gépész 407151009

3

16

E

Gépészet

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény

 

Az iskola rövid bemutatás:     

     Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemelkedő színvonalú tárgyi és személyi feltételeinkre alapozva végez általános műveltséget is megalapozó szakmai képzést.

     Az elméleti oktatást jól felszerelt tantermeinkben tartjuk.

     Tanműhelyeinkben fémipari, faipari és építőipari szakmák szakmai képzése történik.

     Iskolánk rendelkezik egy modern tankonyhával és tanétteremmel, ahol a turizmus-vendéglátás valamint az élelmiszeripar szakterület diákjai készülnek a választott szakmájukra. Iskolánk tanboltjában kereskedelmi értékesítő (eladó) tanulóink ismerkednek választott szakmájuk alapjaival.

     Iskolánkban idegen nyelvként német nyelvet tanítunk, az informatikai képzést modern számítógépekkel biztosítjuk.

     Tanulmányi és sportversenyek szervezésével segítjük elő tanulóink szakmai és testi fejlődését.

Képzések rövid bemutatása:

     A 3 éves szakképző iskola első évfolyama ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, majd ágazati alapvizsgát tesznek; ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása.

     A szakképző iskola 9. évfolyamán is minden tanuló 16.100,- Forintos ösztöndíjban részesül.

     A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult.

     Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók felvétele, oktatása-nevelése is folyik.

 

Felvételi követelmények:

     Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi – valamennyi tantárgyból képzett – átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk.

     A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasság.

Kollégiumi elhelyezés:

     Igény esetén kollégiumi elhelyezést csornai középiskolai kollégiumban tudunk biztosítani.

Szeretettel várjuk a nálunk tanulni szándékozó fiatalokat.